Disclaimer

Aansprakelijkheid

Team Cruisin.nl probeert zich via de website geheel onpartijdig uit te drukken, mocht u toch problemen hebben met een bepaalde tekst, staan wij altijd open voor reacties.

Wij geven onze leden de mogelijkheid om direct via het forum te reageren op berichten:

* Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reacties. Mocht de inhoud van een bepaalde reactie niet in het kader van het oorspronkelijke bericht passen, dan zullen wij de desbetreffende reactie verwijderen.
* Wij zullen stappen ondernemen bij misbruik van de reactie-mogelijkheid. Wij doelen hierbij bijvoorbeeld op ongeoorloofd reclame maken voor producten, bedrijven of promotie maken voor aanstootgevende sites.

U kunt bij het Team terecht voor advies, u kunt echter het Team niet aansprakelijk houden voor acties die u na een advies heeft ondernomen.

Team Cruisin.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuigen/bezittingen ten gevolge van deelname aan een van onze evenementen. Deelname is te allen tijde geheel vrijwillig. Wij gaan er ook vanuit dat alle deelnemende auto's verzekerd zijn bij deelname aan één van onze evenementen.

Copyright

De website van Cruisin.nl wordt onderhouden door Sjoerd van der Veer, Logohuis en John Gortemuller. De inhoud en lay-out van de site en het forum mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Team Cruisin.nl worden gekopieerd of gepubliceerd, in welke vorm dan ook.

De namen en domeinnamen die verbonden zijn aan de website Cruisin.nl mogen onder geen beding gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder goedkeuring van het Team.

Onze leden

De ledenlijst is toegankelijk voor elk ingelogd lid. We willen onze leden er wel op wijzen, zorgvuldig met de informatie van leden om te gaan. Het is niet toegestaan, oneigenlijk gebruik te maken van de contactgegevens van onze leden, bijvoorbeeld voor reclame-doeleinden, anders dan voor Cruisin.nl, uw Nederlandse PT Cruiserclub. Het zijn tenslotte de leden van Cruisin.nl, onze leden! Bij niet naleven hiervan is Cruisin.nl gemachtigd om gepaste maatregelen te nemen. Bezoekers hebben geen toegang tot onze ledenlijst.

Algemene informatie

Cruisin.nl functioneert onder leiding van John Gortemuller, Theo van Cann en GertJan van de Berg: Team Cruisin.nl.
Deze teamleden zijn de aanspreekpunten voor alles binnen de club, zij kunnen echter niet voor alles aansprakelijk worden gehouden.

Wij gaan zorgvuldig met persoonlijke informatie van u om. U kunt ons dan ook te allen tijde aanspreken op enig misbruik van uw gegevens.

Het Team kan in bijzondere gevallen besluiten tot het royeren van een van de leden. Dit kan natuurlijk niet zonder gegronde reden. Wij zullen altijd eerst proberen om in overleg met het desbetreffende lid het probleem op te lossen.

Elk lid dient de jaarlijkse bijdrage (donatie) altijd vóór 1 februari van het betreffende kalenderjaar over te maken of in ieder geval binnen 4 weken na aanmelding als nieuw lid.
Indien u zich ná 15 november als lid inschrijft, vervalt voor u de donatie voor het betreffende jaar.
Bij het te laat of niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage aan de club, gaan wij over tot automatische royering. U wordt dan als lid uitgeschreven.

Indien u, na aanmelding als lid, een advertentie, van welke soort dan ook, op het forum plaatst voordat uw donatie is ontvangen, zal de betreffende advertentie (tijdelijk) gesloten worden.

Team Cruisin.nl
John, Theo en GertJan.